Smlouvy se zaměstnanci

Zpět na seznam smluv

Dohoda o společné hmotné zodpovědnosti

Dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o převzetí hmotné zodpovědnosti za svěřené hodnoty.