Generální plná moc

Vzor generální plné moci- zplnomocňuje k plnému (generálnímu) zastupování a k veškerým právním úkonům.

Plná moc na převedení automobilu na dopravním inspektorátu

Plná moc k převedení auta na dopravním inspektorátu mezi zmocnitelem a zmocněncem.

Plná moc na převod elektřiny

Plná moc určená k tomu, aby zmocněnec mohl zastupovat osobu či společnost při jednání s dodavateli energií a poskytovateli dalších služeb, ve věci podmínek dodávky a uzavření smluv souvisejících s dodávkou energií, zabezpečení a dalších služeb.

Odvolání plné moci

Dokument Odvolání plné moci, slouží i ukončení platnosti i účinnosti Plné moci dříve uzavřené. Nejčastěji je toto Odovolání plné moci používáno u obecných plných mocí, zmocňujících k jednotlivým úkonům.

Plná moc všeobecná, časově omezená

Plná moc všeobecná, časově omezená je určena pro zastupování při běžných úkonech, např. jednání s úřady. Časové omezení znamená, že je určena k danému úkonu a má časové omezení. Účinnost plné moci zaniká uplynutím.

Plná moc všeobecná

Plná moc všeobecná je určena pro zastupování při běžných úkonech, např. jednání s úřady. U této plné moci není uvedeno časové omezení, tj. je sjednána na dobu neurčitou.