Generální plná moc

Vzor generální plné moci- zplnomocňuje k plnému (generálnímu) zastupování a k veškerým právním úkonům.

Plná moc na převedení automobilu na dopravním inspektorátu

Plná moc k převedení auta na dopravním inspektorátu mezi zmocnitelem a zmocněncem.

Plná moc na převod elektřiny

Plná moc určená k tomu, aby zmocněnec mohl zastupovat osobu či společnost při jednání s dodavateli energií a poskytovateli dalších služeb, ve věci podmínek dodávky a uzavření smluv souvisejících s dodávkou energií, zabezpečení a dalších služeb.

Odvolání plné moci

Dokument Odvolání plné moci, slouží i ukončení platnosti i účinnosti Plné moci dříve uzavřené. Nejčastěji je toto Odovolání plné moci používáno u obecných plných mocí, zmocňujících k jednotlivým úkonům.

Plná moc všeobecná, časově omezená

Plná moc všeobecná, časově omezená je určena pro zastupování při běžných úkonech, např. jednání s úřady. Časové omezení znamená, že je určena k danému úkonu a má časové omezení. Účinnost plné moci zaniká uplynutím.

Plná moc všeobecná

Plná moc všeobecná je určena pro zastupování při běžných úkonech, např. jednání s úřady. U této plné moci není uvedeno časové omezení, tj. je sjednána na dobu neurčitou.

lupa
Zatím jste si nepřidali žádný inzerát do oblíbených. Když Vás nějaký zaujme, určitě si ho sem uložte, abyste se k němu potom mohli snadno vrátit a porovnat ho s ostatními.
Vložit inzerátVložit inzerát